TSSPROTENG

Automatický samohasiaci online monitorovací systém, ktorý slúži na ochranu vášho vozidla


Výhodou systému automatického hasenia je rýchla reakcia už v zárodku požiaru s následným zaplavením priestoru hasiacou látkou, hasením vznikajúceho požiaru a následným informovaním prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo non-stop dispečingu. V prípade záujmu je možnosť prepojenia s GPS monitorovacím systémom TSSMONITORING.

TSSPROTENG classic

● okamžitá informácia o vzniku požiaru ● okamžitá informácia o strate komunikácie ● komunikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie

TSSPROTENG classic Pro

● okamžitá informácia o vzniku požiaru ● okamžitá informácia o strate komunikácie ● komunikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie ● systém napojený na non-stop dispečing/

TSSPROTENG premium

● okamžitá informácia o vzniku požiaru ● okamžitá informácia o strate komunikácie ● komunikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie a webového rozhrania ● systém napojený na TSSMONITORING

TSSPROTENG premium Pro

● okamžitá informácia o vzniku požiaru ● okamžitá informácia o strate komunikácie ● komunikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie a webového rozhrania ● systém napojený na TSSMONITORING ● systém napojený na non-stop dispečing

Prehľad v aplikácii i online

Všetky údaje o systéme a jeho stave môžete komforte prehliadať v aplikácii TSS Proteng priamo vo vašom smartfóne. Mobilná aplikácia pre systémy iOS a Android vás upozorní na všetky udalosti notifikáciou a akustickým signálom aj v prípade že nie je spustená.

CENNÍK

TSSPROTENG clasic

automatický samohasiaci online monitorovací systém
5
99
cena mesačnej služby
  • GPS jednotka + Proteng HD250
  • GPS jednotka + Proteng HD500

TSSPROTENG classic PRO

automatický samohasiaci online monitorovací systém
9
49
cena mesačnej služby
  • GPS jednotka + Proteng HD250
  • GPS jednotka + Proteng HD500
TOP

TSSPROTENG premium

automatický samohasiaci online monitorovací systém
8
49
cena mesačnej služby
  • GPS jednotka + Proteng HD250
  • GPS jednotka + Proteng HD500
gps monitoring

TSSPROTENG premium PRO

automatický samohasiaci online monitorovací systém
13
09
cena mesačnej služby
  • GPS jednotka + Proteng HD250
  • GPS jednotka + Proteng HD500
gps monitoring

Pre viac informácií vyplnťe prosím kontaktný formulár

radi vás budeme kontaktovať

Ďakujeme za váš záujem!